Avaleht 25.05.2018  
 
 Avaleht
 Nõustamine ja teenused
 Koolitus
 Koolituskalender
 Registreerimine

Töötamine Soomes


Kuidas lahendada probleemseid
olukordi töötamisel Soomes...


Öigusaktid

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Töötervishoiu- ja tööohutusalase
väljaõppe ja täiendõppe kord

(Sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a.

Tuleohutuse seadus
(07.09.2010 SM määrus nr 47)

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja
tuletöötunnistusele
 (30.08.2010 SM määrus nr 38)


OÜ Unigo Partners on 15-aastase kogemusega eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis pakub töökeskkonna ja tööohutusalaseid teenuseid ning korraldab erialaseid koolitusi ja seminare.

NÕUSTAMINE JA TEENUSED
  Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes
  Riskianalüüsi läbiviimine ja vormistamine. Ohutegurite hindamine
  Tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamine; tööõnnetuste kohta raportite koostamine
  Ohutusjuhendite koostamine
  Töötajate töö- ja tuleohutusalase juhendamise ning täiendõppe korraldamine ja läbiviimine


KOOLITUS
OÜ Unigo Partners on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Soome tööohutuskaardi
(Työturvallisuuskortti)
koolitus
Töötamisel Põhjamaades on nõutud tööohutuskaardi Työturvallisuuskortti olemasolu. 8-tunnise koolituse jooksul antakse ülevaade Soomes kehtivast tööohutusalasest seadusandlusest ja nõuetest töötamisel ühisel töökohal. Koolituse läbinud saavad rohelise plastikkaardi, mis kehtib 5 aastat.

Tuletööde koolitus
Koolituse eesmärk on tagada tuletööde tegijatele nõuetekohased teadmised ja oskused ohutuks töösoorituseks.

Töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutavatele
isikutele suunatud koolitused

Koolituse eesmärk on anda ülevaade töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas kehtivatest õigusaktidest ning nendest tulenevatest nõuetest.

  Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes
  Töökeskkonna riskianalüüs ja selle läbiviimise meetodid
  Töökeskkonna alane sisekontroll ettevõttes ja selle läbiviimine
  Töökeskkonnas esinevate riskide määratlemine; meetmed nende ennetamiseks,
minimeerimiseks ja kõrvaldamiseks Kontakt:
 tel. +372 56614656
 unigokoolitus@gmail.com

Avaleht Nõustamine ja teenused Koolitus Koolituskalender Registreerimine